Kuyu Ruhsatı

REFERANSLARIMIZ;

Arama Ruhsatı Referanslarımız;

İşin niteliği Şehir – İlçe – Köy
Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Yenikent
Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Akbaş
Kuyu Ruhsatı Konya – Karapınar – Büyükaşlama
Kuyu Ruhsatı Konya – Karapınar – Küçükaşlama
Kuyu Ruhsatı Konya – Karapınar – İsmil
Kuyu Ruhsatı Karaman – Merkez
Kuyu Ruhsatı Konya – Karaman – Yollarbaşı

Kullanma Ruhsatı Referanslarımız;
Yakında Güncellenecektir…

KUYU RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 Tarla Sulama Suyu amaçlı kuyu ruhsatı için gerekli belgeler;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Beyannamesi (noter onaylı)
3- Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap
4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.)

Not: Su kotası; dekar başına 200 ton olup, 1 dekar = 1000 m2 dir. Buna göre; söz konusu tarlanın tapu bilgilerine göre kaç metrekare olduğu tespit edilir ve kullanılabilecek su miktarı hesaplanır. Vahşi sulama ve yağmurlama yöntemi ile sulamayı önlemek amacıyla tüm su kuyularına su kotası getirilmiş olup kuyu sahiplerinin damlama sulama yöntemine geçmesi hedeflenmiştir.

 İşletmelerde kullanılacak su ihtiyacına yönelik kuyu ruhsatı için gerekli belgeler;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Beyannamesi (noter onaylı)
3- Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap
4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.)
5- Şirket imza sirküsü
6- 1. ve 2. derece imza atacak kişilerin yetki belgesi
7- Ticaret Sicil Gazetesi
8- İhtiyaç Belgesi (ilgili idareden onaylı ekspertiz raporu veya kapasite raporu) *

*İhtiyaç Belgesi; bir işletmenin yıllık su ihtiyacını belirlemeye yönelik ilgili uzmanlarca tespit edilen kapasite raporunu ifade eder. Örneğin bir hazır beton santralinde kullanılacak yıllık su miktarı beton santralinde bulunan transmikserlerin kapasitesi baz alınarak hesaplanır ve yıllık hazır beton üretim miktarı tespit edilir, bu üretime göre kullanılabilecek yıllık su ihtiyacı hesaplanır ve ekspertizler tarafından bir kapasite raporu olarak hazırlanır. Başka bir örnekte; söz konusu işletmenin hayvancılık üzerine çalıştığını düşünürsek, işletmede yer alan büyük baş ve küçük baş hayvanın yıllık ne kadar su tüketebileceği ve toplam hayvan sayısına göre işletmenin yıllık toplam su ihtiyacı ilgili ekspertizler tarafından kapasite raporu olarak hazırlanır.